Tjenester

Jeg gjør oppdragene mine i Bodø kommune, men tar også oppdrag i andre deler av fylket.

Jeg har spesielt god kjennskap til områdene Steigen, Gildeskål og Meløy.

Tilstandsrapport:

Tilstandsrapporten er i dag obligatorisk ved salg og er en systematisk presentasjon av de forhold som Ørjan Li har observert og som, har betydning ved eierskifte.


I tilstandsrapporten er det lagt spesielt vekt på å fremstille de

byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.
En tilstandskontroll vil kunne peke på forhold ved boligen overfor en kjøper som er
opplysende og relevant, og derved hindre reklamasjon i etterkant av salget. På denne måten vil kjøpere ha et bedre grunnlag for å vurdere boligen, og kjøperens forventninger blir mer i samsvar med det han faktisk kjøper.

Verditakst:

Verditakst benyttes lite, men er gjerne relevant ved omsetning internt i familie, ovenfor låneinstitusjoner, ved tvister, skifte og eller samlivsbrudd.


Forhåndstakst:
For deg som skal bygge og må ha kunnskap om verdien på
byggeprosjektet når det en gang er ferdig.

Prisliste:

Tilstandsrapport: Leiligheter fra 8500 kroner inkludert mva.
Boliger fra 14 000 kroner inkludert mva.

Verditakst fra 8000 kroner inkludert mva.
Kjøring og klikkavgift tilkommer alle oppdrag. For andre priser, ta kontakt.