Tjenester

Verditakst

Verditaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, gjerne supplert med enkle fuktmålinger. Verditaksten benyttes ved salg av eiendom, som grunnlag for lån, ved skifte etc. Takstmann kontrollmåler boligens areal med laser.

 

Verditaksten inneholder: Grunnlagsopplysninger om selve eiendommen og bebyggelsen. Boligens areal og anvendelser. Beskrivelse av standard. Verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet. Normal tomteverdi. Teknisk verdiberegning, samt markedsverdi.

Markedsverdien er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Takstmann har tilgang til en rekke databaser med informasjon og statistikk, der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.

Boligsalgsrapport NS3600

En boligsalgsrapporten er en teknisk tilstandsanalyse av en bolig, og en mer grundig vurdering av boligen enn en verditakst

Hva sjekkes?

Boligens bygningsdeler beskrives og gis tilstandsvurdering. Arealmåling. Fuktmåling på utsatte steder. Enkel vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold

Kontroll av godkjente byggetegninger, dokumentasjon av arbeider som er utført på boligen, samt egenerklæringsskjema og sjekkliste for eier.

 

Hvorfor velge Boligsalgsrapporten?

Minimerer risiko for konflikt ved boligsalg ved at alle forhold ved boligen legges frem. Kjennskap til feil og mangler har vist seg å ha liten eller ingen påvirkning ved boligkjøp

Det gis i de fleste eierskifteforskringsselskap rabatt på eierskifteforsikringen dersom man velger boligsalgsrapport, slik at prisforskjellen

mellom ordinær verditakst og boligsalgsrapport ikke er så stor.

Reklamasjonsrapporter

Er det forhold ved den nykjøpte boligen som det ikke ble opplyst om i salgsprosessen, og det er ønske om å klage, må det reklameres innen kort tid. Det er alltid krav til at feilen må dokumenteres. Jeg kan utarbeide en slik rapport. En reklamasjonsrapport tar utgangspunkt i byggereglene på byggetidspunktet, og de punkter det reklameres på må settes opp i mot disse reglene. Kostnadene til å sette boligen i stand må være fra 5-10% av salgssummen. Takstmannen tar ikke stilling til det juridiske i saken, men åpenbare grunnløse reklamasjoner vil ikke bli tatt med i en reklamasjonsrapport.

Byggetegninger

Har du behov for å tegne opp boligen din, et mindre tilbygg, garasje og eller hytte, kan jeg hjelpe deg med dette. Jeg benytter ledende programvare.

 

Byggesøknader

Jeg tar gjerne noen oppdrag med å utarbeide byggesøknader. Det er detaljerende krav til dokumentasjon i en byggesak. Byggereglene endres hele tiden, og de siste forenklingene av byggereglene, har desverre ikke gjort det lettere. Jeg har en viss oversikt og kan veilede gjennom prosessen.