Kontakt

Bestilling av befaring kan gjøres direkte fra hjemmesiden eller om telefon 971 70782. På befaringen er det ønskelig at eieren er tilstedet, eller hans representant. Dokumenter som er greit å ha tilgjengelig, kan være tegninger og byggetillatelser. Eldre salgsprospekter er også fint å legge frem.